In English

Development of Software Based Services - Structuring the service development to compete on the Internet

Khashayar Nikavar ; Karl-Johan Rogeman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: (new) service development, software based services, governance, work method, service centricPublikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128206

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek