In English

Analysis of the dynamic stiffness of a soil-pile system using Abaqus

David Rudebeck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:125, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Abaqus, Complex-harmonic analysis, Dynamic response, Linear elastic model, Soil-pile systemPublikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128192

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek