In English

Verification of Pavement Deformation Prediction Models

Ayaz Muhammet ; Seth Braimah
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:102 , 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Permanent deformation, Rutting, Wearing, Pavement structure, RST, Traffic load, Material behavior, MMOPP, M-E PDGPublikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128187

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek