In English

Validation of VTT Model in Predicting Permanent Deformation: A Study on the Permanent Deformation Behaviour of Unbound Granular Material in Flexible Pavements

Yaning Qiao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:147, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Permanent deformation, unbound granular material, validation, VTT model.Publikationen registrerades 2010-10-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek