In English

Biophysical investigation of the DNA interaction of a new binuclear ruthenium complex

Yubo Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128146

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek