In English

Managing indirect material at SKF Shanghai Bearing Company - Forecasting cost and consumption

Micael Wigerud ; Johan Svärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:037, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128021

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek