In English

Modeling of NOx storage and reductions for emission cleaning from vehicles

Soran Shwan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-25. Den ändrades senast 2015-01-08

CPL ID: 128018

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek