In English

Improving Polymer Matrix Separating Cans: Development and Characterisation of a Carbon Fibre/PFA Matrix Composite

Robert Rudolf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 176 s. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 128017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek