In English

Dissolved Air Flotation Numerical investigation of the contact zone on geometry, multiphase flow and needle valves

Arezou Babaahmadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:123, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Dissolved Air Flotation (DAF), Computational Fluid Dynamics (CFD), one phase flow, multiphase flow, turbulencePublikationen registrerades 2010-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127956

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek