In English

Mooring of a wave power device - Simulation of the dynamic response to wave loading

Johannes Palm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010.105, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Moorings, Wave Power, Taut elastic lines, Resonance frequency, Wave loadingPublikationen registrerades 2010-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek