In English

Saltvattenuppträngning i Göta älv– Inverkan av förhöjd havsvattennivå på råvattenintaget vid Alelyckan

Salt water intrusion in Göta älv River - The impact of an increased sea water level on the water intake at Alelyckan

Peter Lidén ; Sargon Saglamoglu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:74, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Saltvattenuppträngning, klimatförändringar, havsvattenstånd, saltvattenkil, salthalt, vattenflöde, Göta älvPublikationen registrerades 2010-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127948

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek