In English

Development of a Wave Database in Coastal Areas around Sweden Using the SWAN Wave Model

Sina Saremi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:33, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: SWAN, unstructured, computational grid, spectral model, Baltic Sea, wind-wavesPublikationen registrerades 2010-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127946

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek