In English

More effective chemical precipitation in cold surface waters

Lina Hylt ; Andreas Tengström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:35, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: calcium carbonate solubility, aluminium residue, chemical precipitationPublikationen registrerades 2010-10-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127934

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek