In English

Optimization of Bucket Design for Underground Loaders

Jonas Helgesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek