In English

Perception of whole body vibration

Alice Hoffmann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:144, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Vibration Perception, Whole Body Vibration, CDD, PsychoacousticsPublikationen registrerades 2010-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127821

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek