In English

Measurement and evaluation uncertainties of impact sound insulation

Erik Backman ; Henrik Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:136, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Impact sound pressure level, Reverberation time, Distribution, Confidence interval, Reference curve, Low frequencies, Receiving and Source positionsPublikationen registrerades 2010-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127820

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek