In English

Method for evaluating the wettability of polyethylene against different surfaces at processing temperatures

Minyi Pan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 30/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Polymers, surface properties, wettabilityPublikationen registrerades 2010-10-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek