In English

Strategy and Change Management: A case study of Akademiska Hus Väst

Jenny Gustafson ; Malin Widerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:94, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Strategy, Strategic management, Organisational change, Change management, CommunicationPublikationen registrerades 2010-10-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127606

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek