In English

The Impact of Material Delivery - Deviations on Costs and Performance in Construction Projects

Lisa Darvik ; Julia Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:26, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: supply chain, material handling, purchasing, costsPublikationen registrerades 2010-10-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek