In English

Information Handling in Construction Projects - A Study in Swedish Construction Companies

Abouzar Golyani ; Hoi-Yan Hon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Value, Information, Communication, Value-added activity, ProjectPublikationen registrerades 2010-10-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127600

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek