In English

Healthcare Facilities - Trends and Drivers

Mandana Motamed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Healthcare services, Healthcare facilities, Europe, ArchitecturePublikationen registrerades 2010-10-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127598

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek