In English

Benchmarking organisational project management maturity - A case study measuring maturity in multi-project organisations and its impact on human resource and motivation

Haron Khan Zafar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:110, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Organisational Project Management, Benchmarking, Knowledge