In English

Benchmarking project management maturity in two organisations - A case study focusing on the value of having an established project management model in an organisation

Carl Hellered
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:113, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Organisational project management, benchmarking, knowledge management, total quality managementPublikationen registrerades 2010-10-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127583

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek