In English

A case study at Berg Propulsion AB industrialization of a high-mix, low-volume production with inspiration from lean philosophy

Hanna Hvarfvén ; Karl Gimdal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127568

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek