In English

Investigations of early stages of precipitation in martensitic precipitation-hardened stainless steels with different molybdenum content

Ian Zuazo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: precipitation, stainless steel, ageing, hardening, TEM, 3DAPPublikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 12755

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek