In English

Secure XML file sharing in a JXTA P2P network for inter-organizational industrial collaboration

Muhammed Mustafa ; Peter Wigren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1403-2694; 2005:3, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 12752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek