In English

Vulnerability and Risk Assessment of Artificial Recharge of the Oanob Aquifer, Namibia

Emma Kullgren ; Jennie Perdell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:118, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: groundwater, aquifer, hydrogeology, vulnerability assessment, riskPublikationen registrerades 2010-10-11. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 127464

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek