In English

Preparation and Characterization of Novel Microcapsules

Adele Khavari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: encapsulation, light scattering, NMR, shell polymer, core oil, solvent, emulsifierPublikationen registrerades 2010-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek