In English

Preparation and Characterization of Novel Microcapsules

Adele Khavari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: encapsulation, light scattering, NMR, shell polymer, core oil, solvent, emulsifierPublikationen registrerades 2010-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.