In English

Virtual Construction

Omid Rahmati
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Virtual Constructions, 4D modeling, Building Information Modeling, M, Lean ConstructionPublikationen registrerades 2010-10-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127401

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek