In English

Customization of an IT-tool for business improvement - A case study regarding different stakeholders needs

Tomas Källberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127394

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek