In English

The Interrelation between the Formal and Informal Organization - An analysis of how individuals perceive their roles during an organizational change

Christoffer Bööj Östergren ; Malin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:108, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: informal organization, role stress, organizational change, case study, thePublikationen registrerades 2010-10-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek