In English

A Review of Strategy-as-Practice and the Role of Consultants and Middle Managers

Mehrdad E. Varyani ; Mehdi Khammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2010-083, 2010. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010-083, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Strategy as Practice, Consultants, Middle ManagersPublikationen registrerades 2010-10-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127382

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek