In English

Raw material availability in a Make-to-Order environment How to shorten lead times in a rubber compound industry

Eric Johansson ; Erik Reklingsholmen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:066, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127371

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek