In English

Change Management A Case Study of SAP Implementation in a Major Company

Sevim Güler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:132, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: change management process, SAP implementation, organization, successPublikationen registrerades 2010-10-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127367

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek