In English

On-line ChemCAD model of formic acid process at Perstorp AB. Connectivity and application investigation

Fredrik Hellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek