In English

Classification of oral lesions from histological images

Nooshin Jafari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX021/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127270

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek