In English

Utredning av möjlighet att automatisera trucktrafik

Investigation of possibility to implement AGV

Daniel Dreven ; Anders Öhrn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:043, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek