In English

Sensor data fusion for road friction estimation

Johan Börgeson ; Anton Stålheim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127242

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek