In English

Kinetic Analysis of the Spatio-Temporal Organization of the Insulin Signaling Pathway

Sigurdur Steindorsson ; Zoran Konkoli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-10-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127214

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek