In English

Evaluation of Pore Pressure Measurements in Småröd: Measured values compared to pore pressures in typical clay profiles in the Gothenburg region

Helena Lindgren ; Louise Wiman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:90, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pore pressure, groundwater flow, Småröd, clayPublikationen registrerades 2010-10-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek