In English

Synthesis and Characterization of Mesoporous Thin Films of Titania and Niobium Pentoxide

Jing Wen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mesoporous, thin film, titania, niobium, pentoxide, synthesisPublikationen registrerades 2010-09-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek