In English

Activation of key exhaust components from advanced combustion of future fuels

Samuel Antonio Rosas Melendez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: catalysis, emissions, alternative fuels, catalytic oxidationPublikationen registrerades 2010-09-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek