In English

Morsifications of Plane Curve Singularities

Edgar Villarreal Gonzalez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 33 + iv s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2010-09-29.

CPL ID: 127075

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek