In English

Large, viscosity-enhancing polyelectrolyte complexes and an assessment of their contribution to dry strength in paper

Karin Holmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: polyelectrolyte, PCC, CPAMPublikationen registrerades 2010-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127032

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek