In English

Study of environmental stress cracking and cross-linking of octane-ethylene elastomer hose

Jia Ying
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 31 s. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 127013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek