In English

En jämförande studie av larmsystem i svenska kärnkraftverk och andra branscher.

A comparison between alarm handling in Swedish nuclear power plants and other branches; aviation, medical care, process industry

Anna Jönsson ; Anna-Lisa Osvalder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: larmsystem, kärnkraftverk, kontrollrum, flyg, medicinsk teknikPublikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2015-10-22

CPL ID: 12698

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek