In English

Perceived sound qualities for trumpet players in practice rooms

Olof Olsson ; Daniel Söderström Wahrolén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:127, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: subjective perception, practice rooms, trumpet player, sound levelsPublikationen registrerades 2010-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek