In English

Boundary element method for intensity potential approach - evaluation of a tool for prediction of high-frequency noise radiation from engine bays

Nata Amiryarahmadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:99, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BEM (boundary element method), intensity potenial approach, Helmholtz decomposition theorem, equivalent scattering absorptionPublikationen registrerades 2010-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek