In English

Assessment of nonlinearities in loudspeakers

Viktor Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:27, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: loudspeaker equalization, nonlinear control, distortion perception, digital signal processingPublikationen registrerades 2010-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek