In English

Digital frequency compensation for loudspeakers used in rooms

Viktor Granbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:12, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: room impulse response, inverse filtering, loudspeakers, digital signal processing, equalizationPublikationen registrerades 2010-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 126960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek